Vegetarisk mat för barn, Läkartidningen

Länk till artikel i Läkartidningen. 2014;111:CMEA
Vegetarisk mat för barn
av Sara Ask, dietist och Åsa Strindlund, nutritionist.
LKT14_11_3 Läkartidningen Temanummer Äta rätt för livetUrklipp Läkartidningen